Sint op Stelten ©

Zwarte Piet ging uit fietsen

(zingen op de melodie van Zie ginds komt de stoomboot)

 

Zwarte Piet ging uit fietsen,

toen knapte zijn band.

Toen moest hij gaan lopen,

met de fiets aan zijn hand.

Hij kwam in 'n dorpje,

en zei tegen de smid:

'k Geloof dat er in mijn achterband

een pepernootje zit.

 

De smid moest toen lachen

en plakte zijn band.

Toen kon Piet weer fietsen

door heel Nederland.

Och jongens en meisjes

let nu toch eens op!

Misschien zie je Piet wel fietsen

met Sint achterop.