In 1851 verschijnt de versjesbundel St.- Nicolaas en zijn knecht, door J. Schenkman, aan wie we onder meer het roemruchte 'Zie ginds komt de stoomboot' danken:

 

Zie ginds komt de stoomboot

Zie ginds komt de stoomboot

uit Spanje weêr aan!

Hij brengt ons Sint Nicolaas,

ik zie hem al staan!

Hoe huppelt zijn paardje

het dek op en neêr!

Hoe waaien de wimpels

al heen en al weêr

 

Zie ginds komt de stoomboot

uit Spanje weêr aan!

Hij brengt ons Sint Nicolaas,

ik zie hem al staan!

Zijn knecht staat te lachen

En wenkt ons reeds toe:

Wie zoet is krijgt lekkers,

Wie stout is, de roe!

Sint op Stelten ©